… De OCMW-raad heeft verschillende landbouwgronden verkocht voor de aankoop van een gymcomplex gelegen in de Glabbeekstraat. De bedoeling van de meerderheid ( en dat stond ook in de uitnodiging en de toelichting van de raad) was om op die locatie een lokaal dienstencentrum in te richten. Groot was onze verbazing op de OCMW raad van 24 maart dat het woord “dienstencentrum” overal uit de beslissingen werd  geschrapt en de meerderheid toch de beslissing tot aankoop van het gymcomplex heeft genomen en dit met geschatte aankoopprijs van 360 000 euro.

… Op de OCM- raad van 19 mei werd door de meerderheid voor nog eens 45 000 euro beslist om de zonnepanelen (met certificaten) op het dak van het gymcomplex over te kopen, terwijl ze al enkele jaren in gebruik zijn en momenteel de prijs van nieuwe zonnepanelen beduidend lager ligt.

… Voor de aankoop van het sportcomplex werd geen kosten-batenanalyse opgemaakt en in de motivering van de beslissing staat ook niet wat de bestemming is van het gebouw. Op de OCMW-raad werd duidelijk gesteld dat het de bedoeling was om de Judo te behouden en om een opvangappartement voor het LOI (Lokaal Opvanginitiatief voor Asielzoeker) in te richten, maar voor de overige invulling van het nieuwe project is het koffiedik kijken.

… De OCMW-voorzitter Jean-Pierre Nijns en de meerderheid de aankoop van het complex steunt door te zeggen dat het een goede investering is, want van het aangekochte goed in de Glabbeekstraat zouden ook vier bouwplaatsen kunnen gemaakt worden.

 … En wat gaan de verbouwingswerken en aanpassingswerken naar toegankelijkheid en brandveiligheid kosten? Hier is geen rekening mee gehouden.

… De aankoop van een onroerend goed in de Glabbeekstraat is nergens in het meerjarenplan van het OCMW en in de begroting 2014 opgenomen.

… CD&V is tegen dit impulsief aankoopbeleid, zonder financieel uitgewerkt plan en dat terwijl in het begin van de legislatuur besparingen werden aangekondigd en  prijsverhogingen werden doorgevoerd op de alle dienstverleningen van het OCMW.

…  CD&V vraagt zich af waarom het college van burgemeester en schepenen dit project mee steunt, gezien de enorme budgettaire weerslag op de gemeentelijke financiën.

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.